Plastik Caliper

Plastik Caliper

Bir antropemetrik ölçüm yöntemi olan deri kıvrım kalınlıkları baz alınarak yapılmış bilimsel çalışmalar neticesinde vücut analizi yapmayı sağlayan bir alettir.
Vücut Analizinin belirlenmesi amacı ile geliştirilen antropometrik ölçümlerin kullanılması , sualtı testleri (underwater tests) ve insan bedeninde belirli bölgelerdeki deri kıvrım kalınlıkları ile çevreler ve çaplar arasındaki ilişkiye dayandırılır.
Gençlerde bedenin toplam yağ miktarının yaklaşık yarısını deri altı yağ dokusu oluşturduğu gözlenir, ileriki yaşlarda ise daha yoğun olarak iç yağ dokusundan bahsedilmektedir,Belli bölgelerden deri kıvrım kalınlıklarının ölçüleri alınır ve NutriCal bilgisayar programında bu ölçüler yerine yerleştirilir, bu bölgeler size bilgisayar programında verilmiştir, Sonuçta vücut kompozisyonu belirlenir, Ne kadar şişman olduğunuzu bilimsel geçerliliği olan yöntemle test edin.